AVG

Privacy Statement/AVG

AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Petra Lemans, Praktijk voor Yoga, Coaching en Zwangerschapsbegeleiding verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De gegevens die ik van u heb ontvangen zijn nodig voor het voeren van de administratie.

Ik heb van u, uw naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn verkregen door een bezoek aan de yogaschool of doordat u zich aangemeld heeft via de mail of website voor een les of cursus. Of de gegevens zijn door uzelf genoteerd op een aanmeldformulier, dit formulier wordt in een ordner op mijn privéadres bewaard.

Deze gegevens zijn tevens verzameld in een Excelbestand, genoemd Ledenadministratie, waarin alleen mijn boekhouder en ik toegang hebben.

Uw emailadres wordt gebruikt om een paar keer per jaar een nieuwsbrief toe te
zenden en indien nodig mededelingen te sturen. Indien u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, kunt u via een email laten weten, dat u verwijderd wilt worden van de emailadreslijst voor de nieuwsbrief. 
U kunt deze afmelding zenden aan: petralemans@ziggo.nl

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt en worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. 

Heeft u vragen over dit onderwerp, stuur dan een email naar petralemans@ziggo.nl